Teollisuuden robotiikka Kirjan lisämateriaali

Väliaikainen testisivu

Luku 1 – Teollisuuden robotiikka Suomessa

Robotiikan kansainväiset tilastot löytyvät IFR:n sivuilta https://ifr.org/worldrobotics/

Automaatioväylä-lehden robottitilastoliite https://www.automaatiovayla.fi/lehti/robotiikkatilastot/

Robotit eivät ole syrjäyttäneet Suomen teollisuusyrityksissä -raportti https://labore.fi/julkaisu/robotit-ja-uusi-teknologia-eivat-ole-syrjayttaneet-tyontekijoita-suomen-teollisuusyrityksissa-pikemminkin-lisanneet-tyopaikkoja/

Luku 2 – Teollisuusrobotiikan sovelluksia

Videoita sovelluksista https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmX4zFwb9wRp4AMYBTDkYm8UyrMyedt6

Robottijärjestelmä voi saada alkunsa halusta tehdä jokin asia aiempaa fiksummin. Kun valmis järjestelmä on kaikkien uudistamisien jälkeen ajettu loppuun, käytöstä vapautuneet materiaalit kierrätetään. Matkan varrella robottijärjestelmän parissa työskentelee useita ammattilaisia.

Luku 3 – Robotisointi projektina ja robottijärjestelmän elinkaari 

Luku 3 linkki 1

Luku 3 linkki 1

Luku 4 – Teollisuusrobotiikan turvallisuus 

Teollisuusrobotiikan turvallisuuden perusvaatimukset Euroopassa määrittelee konedirektiivi, jonka mukaan koneeksi katsotaan kaikki teollisuuden robottisolut. Jokaisen Euroopan unionin talousalueellaalueella käyttöön otettavan robottisolun pitää täyttää tietyt turvallisuusvaatimukset. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Konedirektiivin turvallisuusvaatimuksia tarkennetaan laitekohtaisilla turvallisuusstandardeilla, esimerkiksi teollisuusroboteille ja -soluille on omat standardinsa. Sovellusten riskejä poistetaan ensisijaisesti suunnittelulla. Jos tämä ei riitä, turvallisuutta voidaan lisätä turvalaitteilla, -ohjeilla ja koulutuksella. 

Koneturvallisuuden standardit, METSTAn sivuilla https://metsta.fi/koneturvallisuuden-standardit-metsta/

Työkalu riskien arviointiin https://metsta.fi/koneturvallisuuden-standardit-metsta/riskinarviointityokalu/

Koneiden hankinnan turvallisuutta helpottava työkalu https://metsta.fi/koneturvallisuuden-standardit-metsta/turvallisuustietoinen-koneiden-hankintaprosessi

Konedirektiiviin liittyvät harmonisoidut standardit https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery-md_en

Työturvallisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Käyttöasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403

Guidelines to make safe industrial robot systems, Timo Malm, VTT Report https://cris.vtt.fi/en/publications/guidelines-to-make-safe-industrial-robot-systems

Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC – Edition 2.2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022

Luku 5 – Teollisuusrobotti

Teollisuusrobotin päätehtävä on liikuttaa työkalulaippaansa kiinnitettyä työkalua ohjelmoinnin määräämiin paikotuspisteisiin. Tässä osassa käydään läpi yleisimmän robottityypin, nivelvarsi- eli käsivarsirobotin rakenne ja toimintaperiaate. Samat periaatteet ovat käytössä lähes kaikissa roboteissa valmistajasta ja rakenteesta riippumatta.  

Kuinka kappaleen asento kuvataan käyttäen Euler-kulmia                           https://www.mecademic.com/en/how-is-orientation-in-space-represented-with-euler-angles

Kappaleen asennon kuvaus kvaternioiden avulla https://www.mecademic.com/en/how-to-use-quaternions-in-industrial-robotics

Mikä on robotin singulariteetti https://www.mecademic.com/en/what-are-singularities-in-a-six-axis-robot-arm

Robotin kinematiikka pähkinänkuoressa https://robocademy.com/2020/04/21/robot-kinematics-in-a-nutshell/

Opas servomoottorien toiminnasta ja käytöstä https://www.solisplc.com/servo-motor

Luku 6 – Liikkuvat robotit 


Luku 7 – Aistijärjestelmät ja kommunikointi 


Luku 8 – Konenäkö 


Konenäkökirjastoja

MVTec’s Halcon https://www.mvtec.com/products/halcon

Teledyne Dalsa’s Sherlock http://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/vision-software/sherlock/

Cognex Vision Library (CVL) https://www.cognex.com/products/machine-vision/vision-software/cognex-vision-library

National Instrument’s VBAI https://www.ni.com/fi-fi/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-vision-builder-for-automated-inspection.html

OpenCV https://opencv.org/

Luku 9 – Oheislaitteet Luku 10 – Työkalut 


Luku 11 – Robottien ohjelmointi 


Luku 12 – Simulointi ja mallipohjainen etäohjelmointi 

https://www.youtube.com/watch?v=h3rKvsFTfPALinkki lukuun 1Linkki lukuun 3

Yhteystyökumppanit

Share